منوی اصلی
 
 
............
 

سمینار دکتری - دانشجو امید حسین چی

« سمینار دکتری  »

 

 

"آسیاب ساچمه ای در شیمی آلی"

 

استاد  راهنما:

دکتر غفارزاده

استاد مشاور:

دکتر عزیزی

 

 

ارائه دهنده:

امید حسین چی

 

زمان:یکشنبه  96/2/03ساعت  14

مکان : سالن سمینار

تاريخ انتشار چهارشنبه 30 فروردين 1396
تعداد بازدید 125