منوی اصلی
 
 
............
 

دفاع از پایان نامه دکتری

 

« دفاع از رساله دکترا  »

 

عنوان:

 

"سنتز و شناسایی سیکلوفان های جدید"

 

 

اساتیدراهنما:

دکتر دارابی و دکتر شریفی

 

استاد مشاور:

 

دکتر آقاپور

 

 

 

ارائه دهنده:

احسان خاتمی فر

 

 

 

زمان: چهار شنبه   29 /96/06ساعت  11

مکان : سالن سمینار

تاريخ انتشار دوشنبه 20 شهريور 1396
تعداد بازدید 1036